Athletics
Monteagundo.jpg

Amherst Logo

Name: Sarah Monteagudo

Class: 2016

Hometown: Miami, Fla.

High School: Miami Killian